CARE ASIA งานแสดงสินค้า นวัตกรรม ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่อย่างครบวงจรแห่งเอเซีย

มาตรฐานความเป็นอยู่

 • นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
 • บ้านอัจฉริยะ (Smart home)
 • อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเพื่อผู้สูงอายุ
 • ยานพาหนะเพื่อผู้สูงอายุ
 • อุปกรณ์ติดตามต่าง ๆ

 

อาหาร และเครื่องดื่ม

 • อาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิค
 • อาหารคลีน
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • วัตถุดิบและเครื่องปรุงเพื่อสุขภาพ
 • อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ

 

การดูแลและ
การสนับสนุนทางการแพทย์ 

 • โรงพยาบาลชั้นนำ
 • คลินิกดูแลสุขภาพ
 • อุปกรณ์การแพทย์
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • บริการการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ

 

การเงิน การออม
และการลงทุน

 • แผนการออมวัยเกษียณ
 • ประกันชีวิตผู้สูงอายุ
 • การวางแผนด้านการเงิน
 • และการลงทุน

 

การดูแลและการสนับสนุน
กิจกรรมยามว่าง

 • โรงแรม/รีสอร์ท
 • บริการรถเช่ารับส่งผู้สูงอายุ
 • ทัวร์สำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ
 • เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ชะลอวัย
 • โปรแกรมออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา
 • ชมรมวัยเกษียณ
 • สปาและคลินิกเสริมความงาม
 • ของตกแต่งบ้าน